Basketclub Dames Leuven
Notre Dame Blue Tigers Leuven

Documenten


Volgende documenten komen misschien al eens van pas:

Algemeen

Medisch getuigschrift

Laat één van deze fiches door uw huisdokter invullen en ondertekenen, en bezorg het terug bij het secretariaat voor het begin van het seizoen. Zonder dit getuigschrift kan je niet deelnemen aan een officiêle wedstrijd!

Ongevalsaangifte

Het verzekeringsformulier dat je dient in te (laten) vullen bij een sportongeval. Vul eerst zelf je gegevens in, laat het dan door de dokter verder invullen en bezorg het formulier terug aan de clubsecretaris. Deze zal het dan completeren en opsturen naar de verzekering, die je dan rechtstreeks zal contacteren en je een dossiernummer zal bezorgen. De verdere afhandeling gebeurt dan rechtstreeks tussen jou en de verzekering.

Spelregels -12j

Het is jullie ongetwijfeld niet ontgaan dat de Microben en de Benjamins niet helemaal volgens dezelfde regels spelen als de andere categorieën. Bij deze de officiële spelregels van de VBL.

Spelregelwijzigingen 2010

Met o.a. de wijzigingen betreffende het speelveld en de 24" regel.

Spelregelwijzigingen 2017


Jef Peeters - 70 jaar basketbal


Jef's eigen verhaal over 70 jaar basketbal, opgesmukt met foto's en een voorwoord van de voorzitter.

  Tafelofficials

Opleiding tafelofficial


De opleiding zoals die door Jos Dewingaerden in september 2017 aan de geïnteresseerden gegeven werd.

Handleiding tafelscorebord en 24-14 sec panel


Handig overzicht van de bediening van de verschillende functies van de nieuwe tafelscoreborden.

24-14 sec - beknopte regels


Een schematische weergave van de 24-14 sec regels.

Oefeningen 24-14 sec spelsituaties


Oefeningen, met oplossingen, voor wie wil nagaan of hij/zij de 24-14 sec regels goed begrepen heeft.

FIBA Table officals manual 2018