Basketclub Dames Leuven
Notre Dame Blue Tigers Leuven

Inschrijven in de club


Om je in te schrijven in onze club moeten er een aantal adminstratieve verrichtingen gebeuren. Aan de volgende twee moeten alle leden voldoen, zowel de nieuwe leden die zich voor het eerst bij onze club aanmelden, als de 'anciens' die het vorige seizoen ook al bij Damesbasket Leuven speelden.


 • Betaling van het lidgeld
  Vooraf: onderstaande informatie over het lidgeld voor het seizoen 2021-2022 geldt enkel voor nieuwe leden. Voor wie al lid was gelden – omwille van de Coronabeperkingen vorig seizoen - aparte afspraken die hen via mail worden/werden meegedeeld.

  In de tabel hieronder wordt – per leeftijdscategorie - het verschuldigde lidgeld voor nieuwe leden in 2021-2022 weergegeven. Het lidgeld moet betaald worden vóór 1 augustus 2021.De betaling van het lidgeld vóór 1 augustus is een voorwaarde om te mogen deelnemen aan de trainingen en aan de wedstrijden. Om aan het lidgeld te voldoen stort je het verschuldigde bedrag op ons rekeningnummer, met als mededeling naam en voornaam en ploeg.


Categorie

Lidgeld 2021-2022

U8

200€

U10  en U12A en U12B

270€

Niveau 1: U14A, U16A en U19A

380€

Niveau 3: U14B, U16B en U19B

310€

Tweede Landelijke Dames

380€

Eerste Provinciale Dames

310€

Tweede Provinciale Heren

310€

Recreanten Dames

90€


 • Heb je het financieel moeilijk om het lidgeld in één keer te betalen, neem dan contact op met de penningmeester. Deze zal in alle discretie samen met jou een haalbaar plan uitwerken, zodat dochterlief toch kan aansluiten bij de club. Je kan ook steeds vrijblijvend bij je lokale OCMW terecht, dat elke aanvraag afzonderlijk en individueel behandelt en dat, als je in aanmerking komt, in het lidgeld tegemoet kan komen.

 • Ook voor gezinnen met meer dan één speelster doen we iets extra's: het tweede lid krijgt 10% korting, het derde lid 20%, en zo eventueel nog verder.


 • Binnenbrengen van het medisch attest
  Zonder dit attest, dat ondertekend dient te zijn door de huisarts, is er geen deelname aan de trainingen, noch aan de wedstrijden mogelijk. Dit attest dien je elk jaar opnieuw vóór 1 augustus aan het secretariaat te bezorgen via de post (Dekenstraat 57 3000 Leuven) of via mail naar secretariaat@damesbasketleuven.be. Vergeet het dus niet! Je krijgt het attest aan het eind van het vorige seizoen toegestuurd, zodat je over genoeg tijd beschikt om dit in orde te brengen. Heb je het attest niet ontvangen, of vind je het niet meer terug, dan kan je het hier ook vinden.


Het medisch attest moet vóór 1 augustus aan het secretariaat bezorgd worden. Indien dit niet het geval is zal je niet aan de trainingen en de wedstrijden kunnen deelnemen. De coaches zijn hiervan op de hoogte en zullen deze maatregel ook effectief in de praktijk toepassen.


Naast deze twee zaken moeten jeugdspeelsters die voordien niet bij onze club aangesloten waren, ook nog volgende zaken in acht nemen:


  • Zij contacteren eerst de jeugdcoördinator via jeugdcoordinatie@damesbasketleuven.be.

  • Nieuwe leden jonger dan 12 kunnen in principe tijdens de maand september gratis deelnemen aan 3 trainingen van hun leeftijdsgroep alvorens te beslissen om aan te sluiten bij onze club.

  • Nieuwe leden ouder dan 12 worden door de jeugdcoördinatie uitgenodigd voor een testtraining en worden dan in samenspraak met de trainers eventueel ingeschakeld in een passende ploeg.

  • De officiële aansluiting  bij Basketbal Vlaanderen gebeurt online met het e-ID van de speelster en van een van hun wettelijke vertegenwoordigers (indien de speelster jonger is dan 18). De aansluiting wordt uitgevoerd door de secretaris tijdens een training, na afspraak via secretaris@damesbasketleuven.be . Pas daarna ben je ook effectief verzekerd en speelgerechtigd.


Enkel wanneer aan al het voorgaande is voldaan ben je effectief lid van de club. Je bent dan ook aangesloten bij Basketbal Vlaanderen (BVL) en via hen verzekerd. Meer informatie over deze verzekering vind je dan ook op hun site.


Eens ingeschreven kom je dan, afhankelijk van je geboortejaar en je sportieve kwaliteiten en ambitie, terecht in één van onze ploegen. Voor het seizoen 2021-2022 zijn de verschillende leeftijdscategoriën bij de jeugd als volgt bepaald:


Ploeg

Geboren in

Ploeg

Geboren in

U19

'03 - '04 - '05

U12

'10 - '11

U16

'06 - '07

U10

'12 - '13

U14

'08 - '09

U8

'14 en later