Basketclub Dames Leuven
Notre Dame Blue Tigers Leuven

Inschrijven in de club


Om je in te schrijven in onze club moeten er een aantal adminstratieve verrichtingen gebeuren. Aan de volgende twee moeten alle leden voldoen, zowel de nieuwe leden die zich voor het eerst bij onze club aanmelden, als de 'anciens' die het vorige seizoen ook al bij Damesbasket Leuven speelden.


 1. Betaling van het lidgeld
  Om tegemoet te komen aan de diversiteit in de maatschappij bieden wij iedereen de mogelijkheid om naar eigen kunnen aan het lidgeld te voldoen. Daartoe is er voor elke categorie een vork bepaald, waarbinnen het betaalde lidgeld zich dient te bevinden. U bepaalt zelf welk bedrag u betaalt, zolang het maar tussen het minimumbedrag en het streefbedrag ligt. Ligt de vork bijvoorbeeld op 160€ - 195€, dan kunt u dus zowel 160€, als 161€, 172€, 180€ of 195€ betalen (of eender welk bedrag tussen 160€ en 195€). Weet dat voor elke categorie het streefbedrag niet eens 80% van alle werkelijke kosten om deze ploeg te laten spelen dekt!

  Zonder betaling van het lidgeld kan je natuurlijk niet deelnemen aan de trainingen, noch aan de wedstrijden. Om aan het lidgeld te voldoen stort je het verschuldigde bedrag op ons rekeningnummer:


Categorie

Vanaf 1/7

Vanaf 31/12

Minimum

Streefbed.

Minimum

Streefbed.

U8 (Peanuts)

170€

195€

100€

120€

U10 (Microben) en U12 (Benj.)

240€

270€

155€

165€

Vanaf U14 (Pupillen)

3 trainingen per week

340€

395€

220€

265€

2 trainingen per week

280€

305€

170€

185€

1 training per week (enkel seniores)

90€

-

-

-


 • Heb je het financieel moeilijk om het lidgeld in één keer te betalen, neem dan contact op met de penningmeester. Hij zal in alle discretie samen met jou een haalbaar plan uitwerken, zodat dochterlief toch kan aansluiten bij de club. Je kan ook steeds vrijblijvend bij je lokale OCMW terecht, dat elke aanvraag afzonderlijk en individueel behandelt en dat, als je in aanmerking komt, in het lidgeld tegemoet kan komen.

 • Ook voor gezinnen met meer dan één speelster doen we iets extra's: het tweede lid krijgt 10% korting, het derde lid 20%, en zo eventueel nog verder.


 1. Binnenbrengen van het medisch attest
  Zonder dit attest, dat ondertekend dient te zijn door de huisarts, is er geen deelname aan de trainingen, noch aan de wedstrijden mogelijk. Dit attest dien je elk jaar opnieuw voor de eerste training aan het secretariaat te bezorgen. Vergeet het dus niet! Je krijgt het attest aan het eind van het vorige seizoen toegestuurd, zodat je over genoeg tijd beschikt om dit in orde te brengen. Heb je het attest niet ontvangen, of vind je het niet meer terug, dan kan je het hier ook vinden.


Het medisch attest moet vóór 1 augustus aan het secretariaat bezorgd worden. Indien dit niet het geval is zal je niet aan de trainingen en de wedstrijden kunnen deelnemen. De coaches zijn hiervan op de hoogte en zullen deze maatregel ook effectief in de praktijk toepassen.


Naast deze twee zaken moeten nieuwe leden - dit zijn jeugdspeelsters die voordien niet bij onze club aangesloten waren - ook nog volgende zaken in acht te nemen:


  • Zij contacteren eerst de jeugdcoördinator.

  • Nieuwe leden jonger dan 12 kunnen in principe in september de trainingen van hun leeftijdsgroep op eigen risico gratis bijwonen.

  • Nieuwe leden ouder dan 12 worden door de jeugdcoördinatie uitgenodigd voor een testtraining en worden dan in samenspraak met de trainers eventueel ingeschakeld in een passende ploeg.

  • Zij en hun wettelijke vertegenwoordigers (indien de speelster jonger is dan 18) dienen een aansluitingsformulier van de Vlaamse Basketballiga (VBL) te ondertekenen, dat hun door de secretaris van de club wordt bezorgd. Dit formulier wordt pas naar de VBL doorgestuurd van zodra minstens een voorschot van 50€ (of het complete lidgeld) op onze rekening gestort is. Pas na het doorsturen van het formulier ben je ook effectief verzekerd en speelgerechtigd.


Enkel wanneer aan al het voorgaande is voldaan ben je effectief lid van de club. Je bent dan ook aangesloten bij de Vlaamse Basketbal Liga (VBL) en via hen verzekerd. Meer informatie over deze verzekering vind je dan ook op hun site.


Eens ingeschreven kom je dan, afhankelijk van je geboortejaar en je sportieve kwaliteiten en ambitie, terecht in één van onze ploegen. Voor het seizoen 2018-2019 zijn de verschillende leeftijdscategoriën als volgt bepaald:


Ploeg

Geboren in

Ploeg

Geboren in

U19 (Kadetten)

'00 - '01 - '02

U12 (Benjamins)

'07 - '08

U16 (Miniemen)

'03 - '04

U10 (Microben)

'09 - '10

U14 (Pupillen)

'05 - '06

U8 (Peanuts)

'11 en later