Basketclub Dames Leuven
Notre Dame Blue Tigers Leuven

Disclaimer


Aansprakelijkheid


Basketclub Dames Leuven wil alle informatie begrijpelijk, correct en zo volledig mogelijk aanbieden. Door de snelle evoluties, het groot aantal ploegen en het vrijwillig statuut van de medewerkers kan Basketclub Dames Leuven echter niet garanderen dat alle informatie op elk moment volledig correct of bijgewerkt is. De informatie op de website kan de club dan ook niet juridisch binden. Indien u fouten merkt, kunt u ons dat meedelen via een e-mail naar webmaster@damesbasketleuven.be.


Basketclub Dames Leuven is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt.Auteursrecht


Teksten van deze website, met uitzondering van eventuele persteksten, mogen niet worden overgenomen, tenzij men hiervoor expliciet en schriftelijk de toestemming heeft verkregen van de webmaster (webmaster@damesbasketleuven.be). Citaten overnemen kan wel, mits bronvermelding.Persoonlijke gegevens


Alle persoonlijke gegevens die u ons verstrekt worden nooit doorgegeven aan derden, met uitzondering van de noodzakelijke gegevens die door de federatie en de verzekering worden gevraagd. De wet op de privacy bepaalt dat u inzage hebt in uw persoonlijke gegevens die in ons bestand zouden aanwezig zijn. U hebt hierbij het recht op inzage en verbetering van de gegevens.


Om de evolutie van onze speelsters zo goed mogelijk op te volgen en aan te sturen wordt er van elke jeugdspeelster een evaluatiedossier bijgehouden, dat minstens twee keer per jaar op vaste evaluatiemomenten wordt bijgewerkt. Dit dossier dient enkel voor intern gebruik door de bevoegde personen (coaches en sportief verantwoordelijken) en wordt niet aan derden doorgegeven. Elke speelster kan steeds haar dossier inkijken. De evaluatie wordt ook telkens door de verantwoordelijke coach met de speelster persoonlijk besproken.


Deze website bevat namen en foto's van speelsters, bestuurders en andere personen, verbonden aan Basketclub Dames Leuven, en dit louter voor informatieve en decoratieve doeleinden. Hieronder bevinden zich ook namen en foto's van minderjarigen. Indien u niet akkoord bent met de vermelding van uw naam of foto op de website, of die van uw minderjarig kind, meld dit dan onmiddellijk aan de webmaster (webmaster@damesbasketleuven.be) of een bestuurslid. Deze informatie zal dan zo snel mogelijk verwijderd worden.