Let's talk business


Met de seizoensafsluiter achter de rug is het seizoen nu ook werkelijk ten einde, een uitgelezen moment om de balans van het afgelopen seizoen op te maken. En niet in de figuurlijke maar in de letterlijke, financiële zin.


De posten van de balans

De meesten onder jullie staan er ongetwijfeld nooit bij stil, maar onze balans wordt bepaald door een heel aantal parameters. Aan de kant van de inkomsten zijn er de lidgelden, de bedragen die we door middel van subsidies en sponsoring ontvangen, en de opbrengsten die uit onze bar en de verschillende evenementen en activiteiten voortvloeien. Daar tegenover staan dan aan de uitgavenzijde de kosten die we aan de VBL verschuldigd zijn (verzekering, lidmaatschap, deelname aan de competities en bijdragen allerhande), de huur van de zaal, de sportieve begeleiding, de kosten voor de scheidsrechters, de aankopen voor de bar, de uitrustingen en de aankoop van allerhande materiaal. U ziet de relatieve verhoudingen van deze verschillende posten in het diagram.

Is de balans in evenwicht?

De vraag stellen is ze beantwoorden, en zoals u al uit de grafiek kunt opmaken helt de balans over naar de verkeerde kant. Toegegeven, het scheelt niet veel, maar uit balans is uit balans, en net als de regeringen van de eurozone moeten ook wij streven naar een balans in evenwicht. In ons geval niet onder druk van buitenuit, maar vanuit het gezond financieel beleid dat we met onze club willen voeren. Is er reden tot paniek? Helemaal niet. Integendeel zelfs: door het onevenwicht zichtbaar te maken weten we op zijn minst dat het er is, en kan er ook tijdig over mogelijke maatregelen nagedacht worden.


Welke maatregelen?

Wel, veel opties zijn er niet. Ofwel reduceer je de kosten, ofwel zorg je voor extra inkomsten, en liefst doe je beide. Wat het reduceren van de kosten betreft zijn we echter snel uitgepraat, want op de meeste posten hebben wij als club weinig of geen vat. De kosten voor de VBL, de huur van de zaal en de kosten voor de scheidsrechters worden ons opgelegd en zijn niet bespreekbaar. Wat het basketmateriaal en de uitrustingen betreft kopen we al aan scherpe prijzen, maar blijven we natuurlijk altijd uitkijken naar nog betere, zonder echter aan kwaliteit te willen inboeten. En op onze sportieve begeleiding willen we niet besparen, want zij zorgen net voor de steun en begeleiding zonder dewelke er van een club geen sprake zou zijn. Rest dus het zorgen voor extra inkomsten. Het verhogen van de belastingen als het ware. En dus nooit een populaire oefening.


Maar ook daar zijn de opties beperkt:


    • De prijzen in de bar zijn nog maar vrij recent omhoog gegaan, en omdat we ze democratisch willen houden willen we enkel de gewone dranken vanaf volgend seizoen met 10 eurocent verhogen, van 1,6€ naar 1,7€.

    • De subsidies (Stad Leuven en VBL) zijn wat ze zijn, zijn aan reglementen onderworpen, en kunnen even snel weer afgevoerd worden als de budgetten er niet meer zouden zijn. Daar valt dus niets extra's te rapen.

    • Extra sponsoring is altijd welkom, en we doen langs deze weg dan ook een warme oproep aan al onze leden om ons te helpen met het zoeken naar nieuwe sponsors. Ken je iemand die een samenwerking met onze club wel ziet zitten, of ben je zelf misschien geïnteresseerd, aarzel dan niet en contacteer de mensen van de werkgroep Financiën, die dit dan verder zullen opnemen.

    • Evenementen en activiteiten brengen dan wel geld in het laatje, maar vragen ook grote inspanningen van vaak een beperkte groep mensen. Met de clubdag, het Sinterklaasfeest, de seizoensafsluiter, het Paastornooi, Beleuvenissen en afwisselend een Bekerfinale of Benjaminsdag zit de agenda van de werkgroep Evenementen al goed gevuld, zeker als je weet dat zij ook nog bij andere organisaties als de Kerststage en de zomerstage in De Panne betrokken zijn. Heb je echter een geweldig idee, dat je graag ook zelf mee op wil zetten, aarzel dan ook hier niet en neem contact met hen op. Wie weet zet je mee een nieuwe traditie op poten!

    • En dan komen we bij de lidgelden. Het is duidelijk dat de inkomsten uit de lidgelden niet de kosten dekken die verbonden zijn aan het spelen van basket (zie figuur). Daarom hebben we besloten de lidgelden voor het seizoen 2012-2013 te verhogen en onderscheid te maken tussen de ploegen die 2 of  3 keer per week trainen. De nieuwe lidgelden zijn vastgelegd op 130€ voor de allerkleinsten (Peanuts), 200€ voor de Microben en de Benjamins, 250€ voor de ploegen die 2 keer per week trainen, en 270€ voor ploegen die 3 keer trainen. Zelfs na deze verhoging liggen onze lidgelden niet boven die van andere, vergelijkbare clubs en in vergelijking met sommige andere sporten zijn we zelfs ronduit goedkoop. Je kan voor gemiddeld 1,1€ per uur een gans seizoen je favoriete sport beoefenen, alles inbegrepen. Verzekering, zaal, begeleiding, uitrusting en materiaal, dit alles voor een goeie euro per uur.


Is dat voldoende?

Het is in elk geval een goed begin. Behoudens tegenslagen doet het de balans naar de goede kant uitslaan en zet het onze club weer op het goede spoor. Maar ook uw hulp is en blijft zeer belangrijk. Help ons bij het zoeken naar nieuwe sponsors en activiteiten, houd uw ogen open voor alle opportuniteiten, maar vooral, denk met ons mee in een open geest en onthoud ons uw suggesties niet. De club kan er alleen maar wel bij varen.

Copyright 2012Basketclub Dames Leuven vzw | Interleuvenlaan 62 3001 Leuven


Bezoek onze webstekContacteer ons


Om u op deze nieuwsbrief te abonneren

of om u uit te schrijven klik hier