De Leejup - Flash


Meer van hetzelfde? Neen, toch niet. Eerder het flashy broertje van de nieuwsbrief die je een tijdje geleden ontving. Een nieuwsflash om snel, kort en bondig een aantal zaken te communiceren, terwijl de uitgebreide editie eerder gericht is op het geven van uitgebreide informatie aangaande het reilen en zeilen binnen de club. Hetzelfde vehikel, maar met een ander doel en een andere inhoud...


  Ben je speelgerechtigd?


Als je competitief wil basketten, dan dien je aan een aantal verplichtingen te voldoen. Zo moet je eerst en vooral lid zijn van de VBL , en je elk jaar opnieuw door de dokter fit laten verklaren door het indienen van de medische fiche. Pas als hieraan voldaan is kun je ook effectief en volledig verzekerd aan de competietie deelnemen.


Maar naast deze verplichtingen tegenover de VBL is er ook een belangrijke verplichting tegenover de club: het betalen van het lidgeld. Samen met de bar vormt dit onze belangrijkste onafhankelijke bron van inkomsten, zonder dewelke de club onmogelijk voor de nodige infrastructuur en begeleiding voor de trainingen en wedstrijden kan zorgen. Daarom bezorgen wij u al in mei de nodige informatie naar het volgende seizoen toe, en krijgt iedereen tot augustus ruim de tijd om ons zowel de medische fiche als het lidgeld over te maken. Zou toch moeten volstaan, niet?


En toch stellen wij elk jaar opnieuw vast dat meer dan een kwart van onze speelsters begin september nog altijd niet in orde is. En dus eigenlijk niet speelgerechtigd is. Wat niet alleen voor de speelsters zelf de nodige risico's qua verzekering inhoudt, maar waardoor er ook heel wat energie verloren gaat in het opvolgen en najagen van de ontbrekende fiches en lidgelden.


Daarom gooit het bestuur het vanaf nu over een andere boeg, en wordt de verantwoordelijkheid bij de speelsters zelf - of, in het geval van de jeugd, bij de ouders - gelegd. Hebben wij dus je medische fiche of je lidgeld nog niet ontvangen, dan kun je vanaf 4 oktober niet langer aan de trainingen of de wedstrijden deelnemen. De coaches worden hierover gebriefd en zullen gevraagd worden deze maatregel ook effectief in de praktijk om te zetten.


Aangezien we er van overtuigd zijn dat het ontbreken van medische fiche of lidgeld een gevolg is van simpele vergetelheid, zal iedereen die nog niet in orde is in de loop van de komende dagen via mail een herinnering toegestuurd krijgen. Je hebt dan nog ruim de tijd om alsnog aan de verplichtingen te voldoen en je in regel te stellen. En we zijn er zeker van dat we in deze op ieders medewerking en begrip kunnen rekenen!


  De ideeënbus


Misschien heb je hem al op de bar zien staan, onze ideeënbus. Of eerder: onze ideeënbal. Je herkent hem aan zijn ronde vorm en bruin-oranje gelaatskleur, maar vooral aan de gleuf die dwars doorheen zijn uiterlijk loopt. Heb je een idee of suggestie, zit je met een vraag of wil je gewoon een opmerking kwijt, aarzel dan niet en deponeer het in onze bal. Wij beloven een correcte en transparante opvolging, waarschijnlijk via de website. De eerste drie ideeën kwamen in elk geval al binnen en werden aan de betroffen werkgroepen doorgegeven. Wordt vervolgd!

In deze nieuwsflash


Bijdragen voor de volgende nieuwsbrieven kan je steeds hier kwijt. De werkgroep Communicatie behoudt zich wel het recht voor om bijdragen te weigeren.

Copyright 2010
Basketclub Dames Leuven vzw | Interleuvenlaan 62 3001 Leuven


Bezoek onze webstekContacteer ons


Om u op deze nieuwsbrief te abonneren

of om u uit te schrijven klik hier