Editoriaal


Het is weer die tijd van het jaar. Tijd om af te sluiten wat voorbij is, en vooruit te blikken naar wat komen gaat. Traditioneel gaat het dan om het basketseizoen, maar deze keer komt daar nog iets extra bij. Na vijf seizoenen heeft de huidige bestuursploeg namelijk het einde van haar mandaat bereikt, en moeten we stilstaan bij hoe het best verder gaat. En wie is daarvoor beter geplaatst dan onze voorzitter, die hierover in deze Flash op zijn eigen beknopte (?) manier zijn licht laat schijnen.


Over de ploegsamenstellingen en de coaches voor volgend seizoen krijgen jullie de komende dagen en weken meer nieuws, nu zijn in eerste instantie een aantal praktische zaken aan de orde.


  Einde-seizoensaangelegenheden


Op de finales van de Beker van Vlaams-Brabant na (op 9 en 10 mei in Aarschot - allen daarheen om onze Benjamins, Pupillen, Miniemen, Provinciale én Landelijke dames aan te moedigen!) zijn alle wedstrijden van het seizoen 2014-2015 nu definitief achter de rug. En traditioneel geeft dit aanleiding tot een aantal initiatieven:


  • Op woensdag 13 mei organizeren we de intussen alom bekende seizoensafsluiter, met onder andere de door velen gevreesde wedstrijdjes van de ouders tegen hun dochters. De uitnodiging met het complete programma hebben jullie ondertussen al ontvangen, maar houd de datum alvast vrij!

  • We kunnen de ouders natuurlijk niet onvoorbereid tegen hun dochters het veld in sturen, en daarom voorzien we twee trainingen voor de ouders, onder leiding van niemand minder dan onze eigen Thierry. De onbevreesde liefhebbers worden in het Redingenhof verwacht op woensdag 6 mei om 20u30 en/of maandag 11 mei om 19u.

  • Met de seizoensafsluiter stoppen ook de trainingen voor alle ploegen. Echter, op vraag van velen en wegens het succes van vorig jaar, zullen er van 15 mei tot en met 19 juni ook dit jaar elke vrijdag 2 terreinen beschikbaar zijn in het Redingenhof van 19u tot 20u30. Deze terreinen zijn voorzien voor onze Middelbare scholieren (Pupillen, Miniemen en Kadetten) om zo hun examenstress op een gezonde manier van zich af te gooien en te lopen. Geen training in de echte zin van het woord, maar de mogelijkheid om zich samen met de vriendinnen al baskettend te ontspannen. Iedereen van deze leeftijdscategorieën is welkom, vooraf inschrijven is niet nodig, en het kost niets. Er zal ook steeds toezicht voorzien worden.

  • Het einde van het seizoen betekent ook het opmaken van de inventaris, om eventuele mankementen naar volgend seizoen toe tijdig aan te pakken. We vragen dan ook aan de ploegverantwoordelijken van de verschillende ploegen om de (gewassen!) uitrustingen in te leveren en samen met de materiaalverantwoordelijke na te kijken. Dit kan op de seizoensafsluiter zelf als de uitrusting die dag niet door de meisjes of dames gebruikt wordt, of op vrijdag tussen 19u en 20u30.


  Nieuw-seizoensaangelegenheden


In de loop van de maand mei ontvangt elk spelend lid een mail met de gegevens voor het inschrijven voor volgend seizoen. Zij die dan al weten dat ze volgend jaar niet langer zullen basketten moeten dit vóór eind mei doorgeven aan het secretariaat, zodat zij kunnen uitgeschreven worden en de club geen onnodige kosten moet doen.

In deze mail zal zich ook de verplichte Medische Fiche bevinden die je ingevuld en ondertekend door de huisarts vóór 1 augustus aan het secretariaat (Dekenstraat 57 3000 Leuven) moet bezorgen. Daar zal ook dit jaar weer streng op toegezien worden: geen Medische Fiche binnen betekent niet mee trainen of spelen. Het ontbreken van Medische fiches zorgt elk jaar voor een hele administratieve rompslomp en boetes en tenslotte heb je bijna 3 maanden om de Fiche in orde te brengen. We rekenen dan ook op jullie begrip en medewerking om ze tijdig aan het secretariaat te bezorgen.


Dat het lidgeld zal worden aangepast staat ook vast, maar de juiste bedragen moeten nog vastgelegd worden. Het zal in elk geval om een relatief kleine aanpassing gaan.


Verder kunnen we ook al meegeven dat de inschrijvingen voor onze zomerstage in De Panne ondertussen ook geopend zijn. Meer informatie vind je hier, je inschrijving is pas definitief wanneer we je voorschop van 100€ ook effectief op één van onze rekeningen ontvangen hebben.


  Sportieve Cel


Het is geen geheim dat Karen (Bartholomeus) volgend seizoen niet langer als speelster voor onze eerste ploeg zal uitkomen. Dat neem echter niet weg dat zij nog steeds en met hetzelfde engagement bij onze club betrokken blijft, als coach van de Landelijke Miniemen, als jeugdcoördinator én als lid van de Sportieve Cel.


Bovendien zijn we verheugd jullie te kunnen melden dat Bieke De Mondt zich bereid verklaard heeft om samen met Karen onze jeugdwerking verder uit te werken en op punt te stellen. Zij zal in deze hoedanigheid ook deel uitmaken van de Sportieve Cel. In één van de volgende Leejups stellen we Bieke graag in wat meer detail aan jullie voor.


We heten Bieke van harte welkom bij het beleid, en wensen Karen als speelster natuurlijk heel veel plezier en succes bij haar nieuwe club! Met het engagement van deze beide in het basketbal gepokt en gemazelde dames zijn we als club in elk geval op de goede weg.


  Oproep van de voorzitter


Dag leden en sympathisanten van de  Blue Tigers,


Onze speelsters, jonge en ook wat oudere, zijn dé bestaansreden van onze club. Dat is een waarheid als een koe. Maar zoals een koe slechts lekkere melk geeft in een gezonde omgeving, zo gedijen ook Blue Tigers  slechts als ze kunnen oefenen en spelen in een omgeving die hen toelaat hun favoriete sport onbezorgd te beoefenen.  De gezondheid van die omgeving is natuurlijk deels afhankelijk van voldoende (financiële) middelen, maar toch ook en vooral van mensen die zich inzetten voor de club, als bestuurders, als coaches, als tafelofficials en als medewerkers op veel fronten.


Jullie horen mij komen …. om onze gezondheid op peil te houden is het goed dat de medewerk(ster)s van nu vervoegd worden door wat nieuw en fris bloed. Wij zijn de medewerkers van nu – sommige al van heel lang - ontzettend dankbaar voor hun inzet. Een aantal zal dat ongetwijfeld blijven doen, maar enkele zullen zich laten vervangen of wensen hun activiteiten op een lager pitje te zetten. Waarvoor wij uiteraard alle begrip hebben. Hoe dan ook, het zou goed zijn dat hun kring wordt uitgebreid, al was het maar om het gewicht dat op sommige schouders rust een beetje te verlichten.


Hieronder vinden jullie een overzichtje van wat er zowat op welk niveau gebeurt. Er zijn twee niveaus: het ‘werkende’ en het ‘besturende’. Niet dat de bestuurders niet werken, maar op een dagelijkse basis zijn de werkers belangrijker dan de bestuurders.


Lees er eens doorheen en hopelijk vinden jullie wel iets dat een reactie oproept van “dit is iets voor mij; ik wil mij hiervoor ook wel inzetten”. Kunt u zich elke week wel een uurtje vrijmaken voor wat administratie, leg uw oor dan eens te luisteren bij het secretariaat of de penningmeester. Bent u één van die mensen met een zwak voor goed onderhouden en degelijk materiaal, dan kan u als (hulp van de) materiaalmeester wellicht uw steentje bijdragen. Heeft u een groot netwerk, dan kan u ons ongetwijfeld helpen met het werven van sponsors. Wil u effectief het beleid mee bepalen, dan is een plaatje in de Raad van Bestuur misschien wel iets voor u. Elk talent, elke hulp, elke raad is welkom, op elk niveau.


1. Het kloppend hart van de club: de arbeiders van alle uren


Het meeste ondersteunende werk wordt niet in vergaderingen verricht, maar ‘te velde’. En te velde beschikken wij over een aantal werkgroepen die de klussen klaren.


Het zijn er heel wat: secretariaat, evenementen, logistiek, financiën, communicatie, PR en ledenwerving, sponsoring en – allesbehalve te vergeten - de sportieve cel. Met wat in elk van deze groepen gebeurt kan u kennis nemen via onze site. Op het pijltje rechts klikken brengt u van groep naar groep en laat u zien wat elke groep doet en hoe u ze kan contacteren. Sommige werkgroepen bestaan uit meerdere personen (al is dat een relatief begrip), andere uit weinig. En sommige schouders dragen behoorlijk wat. Een herverdeling van de arbeid lijkt op zijn plaats. En hoe meer iemand zelf een coördinerende verantwoordelijkheid wil opnemen, des te liever.


Waarvoor zoeken wij zoal bijkomende helpende handen? Ik geef slechts een paar voorbeelden: 


  • de organisatie/coördinatie van evenementen zoals de jaarlijkse clubavond, ons spaghettifeest, de ondersteuning van ons paastornooi, Beleuvenissen enz.

  • de eventuele organisatie van nieuwe activiteiten

  • de ondersteuning van onze jaarlijkse zomerstage in De Panne

  • assistentie bij de opmaak van de spelkalender (voor wie van puzzelen houdt)

  • de sportieve organisatie van ons jaarlijks paastornooi

  • het aanmaken en opvolgen van de subsidiedossiers

  • het materiaalbeheer: spelmaterialen, uitrustingen, elektronische apparatuur enz.

  • de organisatie en opvolging van de club-merchandising en het jaarlijkse verkoopmoment

  • het bar-beheer, met wat erbij hoort

  • sponsor-wervers (niet altijd evident)

  • het dagdagelijks financieel beheer (betalingen, uitschrijven van facturen, opvolgen van lidgelden,…)

  • het helpen schrijven van nieuwsbrieven en artikeltjes voor de pers

  • het actief bezig zijn met ledenwerving bij de jongste categorieën

  • enz…


Samengevat, wij zoeken helpende handen, frisse ideeën en een grote portie creativiteit op alle vlakken. Laat van u horen, en help mee onze club uit te bouwen tot een nog gezondere en fijnere omgeving waar het voor onze meisjes leuk om vertoeven is en blijft. Onze eeuwige dankbaarheid en hun glimlach zullen uw loon zijn!


2. De club als vzw


Zoals elke vzw heeft Notre Dame Leuven een Raad van Bestuur (RvB) en een Algemene Vergadering (AV).


De Algemene Vergadering , die minstens (en meestal slechts) één keer per jaar bijeenkomst, is een orgaan dat toezicht houdt op de werking van de Raad van Bestuur. Momenteel telt deze AV een dertigtal leden, waaronder ook de leden van de Raad van Bestuur, maar vooral bestaat zij uit ‘gewone’ clubleden. Het is de uitgelezen plaats waar je met je vragen, opmerkingen en suggesties terecht kan en waar je uit eerste hand informatie over het beleid van de club te weten komt. Bijkomende leden zijn meer dan welkom. De eerstvolgende AV is gepland op donderdag 18 juni, en ook niet-leden van de AV zijn er van harte welkom, zij het dan zonder stemrecht. Je kan je kandidaat stellen voor het lidmaatschap van de AV via een eenvoudig mailtje naar de Raad van Bestuur.


De Raad van Bestuur bepaalt het beleid van de club, zowel op sportief als op niet-sportief vlak en dit zowel op korte als op langere termijn. De huidige Raad van Bestuur ‘zetelt’ ondertussen 5 jaar, de termijn die in onze statuten voorzien is. Die termijn is nu voorbij. De huidige leden zijn weliswaar herverkiesbaar, als zij zich daarvoor tenminste nog kandidaat willen stellen, maar een vernieuwing/aanvulling met creatieve en enthousiaste kandidaten is beslist wenselijk. Bij deze dus een warme oproep opdat u zich zou melden, wij hebben vernieuwende gezichten nodig. Ook hier stel je je kandidaat via een mailtje naar de Raad van Bestuur, die op basis van de verschillende kandidaturen een voorstel voor een nieuwe RvB zal voorleggen aan de AV van juni.


Hopelijk bent ook u bereid om uw steentje bij te dragen aan de goede werking van de club, en komt u onze enthousiaste groep vrijwilligers vervoegen!


Met heel veel dank en een fijne zomer gewenst,

Eddy Van Avermaet, voorzitter Notre Dame

In deze nieuwsflash


Bijdragen voor de volgende nieuwsbrieven kan je steeds hier kwijt. De werkgroep Communicatie behoudt zich het recht voor om bijdragen te weigeren.
Sponsors


Maak u geen illusies: zonder onze gulle sponsors zou onze club niet kunnen overleven. Denk dus ook aan hen en betrek hen bij uw plannen als het u uitkomt!

Copyright 2015
Basketclub Dames Leuven vzw | Interleuvenlaan 62 3001 Leuven


Bezoek onze webstekContacteer ons


Om u op deze nieuwsbrief te abonneren

of om u uit te schrijven klik hier