r


  Voorbereiding volgend seizoen


Het seizoen is natuurlijk nog lang niet afgelopen, maar dat neemt niet weg dat de voorbereidingen naar volgend seizoen toe al een tijdje volop aan de gang zijn. Want net als de vogels worden het bestuur, de Sportieve Cel en de coaches verondersteld om tegen mei hun ei te leggen. Er zijn zo van die zekerheden in het leven...


De jeugd gaat een versnelling hoger...


Bij de jeugd wordt in deze periode overgeschakeld naar een hogere versnelling, waarbij naast techniek nu ook de snelheid van uitvoering van groter belang wordt. De coaches spelen kort op de bal (pun intended), en sturen bij waar nodig. Een tweede (en laatste) evaluatie volgt dan rond de periode van de paasvakantie.


Ondertussen krijgt de Sportieve Cel, geruggesteund door de info van de coaches, een goed zicht op de motivatie en het kunnen van elke speelster. En dit is meteen een eerste stap in het vormen van de nieuwe ploegen.


... en gaat al eens proeven van volgend seizoen


Een volgende stap bestaat dan in het organiseren van een 'speciale trainingsweek', waarbij de speelsters de kans krijgen om al eens te trainen bij de categorie waarbij ze het komende seizoen terecht zullen komen. En laat het duidelijk zijn: deze trainingen hebben in de eerste plaats als doel een leuke ervaring te zijn voor de meisjes. En aan het enthousiasme van vorig jaar te merken, is het dat ook.


Verder hebben deze trainingsmomenten ook het voordeel dat ze alle leeftijdsgroepen voor volgend seizoen samenbrengen, waardoor de mensen van de Sportieve Cel en de coaches de verschillende niveaus t.o.v. elkaar duidelijker kunnen onderscheiden. Maar laat het meteen ook hier duidelijk zijn: de meisjes worden niet enkel op basis van deze trainingen ingedeeld in hun nieuwe ploegen. Zoals vermeld krijgt de Sportieve Cel in de loop van het seizoen regelmatig feedback van de betroffen coaches, en heeft zij uit eerdere observaties al een behoorlijk goed zicht op het kunnen en de mogelijkheden van elke speelster. En dit vormt dan in eerste instantie de basis van de mogelijke ploegindelingen.


Deze trainingsweek wordt kort na de paasvakantie gepland, en iedereen zal hiervan tijdig op de hoogte gebracht worden.


En het ei?


Het leggen van het ei is uitgerekend voor half mei. Dan zullen de nieuwe ploegen, en in de mate van het mogelijke ook de coaches en de trainingsuren, naar iedereen gecommuniceerd worden. En mochten er ondertussen nog relevante dingen te melden vallen, dan houden we u natuurlijk via deze nieuwsbrief op de hoogte.


En wat met de seniorsploegen?


Onze club telt natuurlijk niet enkel jeugdploegen. Ook bij de seniors dienen er beslissingen genomen te worden, en moet er gekeken worden naar de mogelijkheden en ambities van zowel de club als de coaches en de speelsters. Gesprekken tussen de Sportieve Cel en de coaches en speelsters zijn ondertussen al aan de gang of zijn gepland voor de komende weken. En ook daar wordt gemikt op een communicatie rond half mei.Heeft u ondertussen nog vragen, of zit u zelf ook met een ei dat u kwijt wil, aarzel dan niet om de coach of de mensen van de Sportieve Cel hierover aan te spreken. Zij zullen u in de mate van het mogelijke graag te woord staan.


In deze nieuwsflash


Bijdragen voor de volgende nieuwsbrieven kan je steeds hier kwijt. De werkgroep Communicatie behoudt zich het recht voor om bijdragen te weigeren.

Sponsors


Maak u geen illusies: zonder onze gulle sponsors zou onze club niet kunnen overleven. Denk dus ook aan hen en betrek hen bij uw plannen als het u uitkomt!
Copyright 2014
Basketclub Dames Leuven vzw | Interleuvenlaan 62 3001 Leuven


Bezoek onze webstekContacteer ons


Om u op deze nieuwsbrief te abonneren

of om u uit te schrijven klik hier