Opleiding tafeloffical


Omdat de vorige sessies nog in het verlof vielen, en een aantal mensen toen niet aanwezig kon zijn, wordt op hun vraag een extra interne sessie 'tafelofficial' georganiseerd . Hans Verhaegen maakt je wegwijs in het invullen van het wedstrijdblad, de nieuwe 24" reglementering, en het bedienen van de nieuwe elektronische scoreborden. Zelfs onze voorzitter kan er mee overweg, dus hoe moeilijk kan het zijn?


Deze sessie gaat door in één van de klaslokalen van het Redingenhof, op vrijdag 18 oktober, van 20u30 tot 22u30. Afspraak om 20u20 in de hal van de sporthal. Geïnteresseerden laten liefst ook vooraf iets weten via het ondertussen welbekende wedstrijdomkadering@damesbasketleuven.be, zodat de logistiek geregeld kan worden.


Bij voldoende interesse voor een aparte sessie over het wedstrijdblad en de regels bij de Microben willen we ook daarin graag voorzien. Deze zou dan kunnen doorgaan in de sporthal, tijdens een training van de Microben op vrijdag. Ziet u zo'n extra sessie voor de Microben wel zitten, laat dan ook iets weten op het vermelde mailadres, zodat er bij voldoende deelnemers een sessie opgezet kan worden.


U ziet het: u hebt geen enkele reden meer om de tafel niet te doen omdat u niet zou weten hoe het moet...!


  Evenementen 2013-2014


Een nieuw seizoen betekent automatisch ook een hele hoop evenementen om aan uw kalender toe te voegen. Over de afzonderlijke evenementen zelf volgt te gepasten tijde meer informatie, maar we geven u hier al graag de verschillende data mee, zodat u ze al in uw kalender kunt blokkeren:


november

Speculaasverkoop

27 november

Clubavond (Redingenhof)

december

Wijnverkoop

2 en 3 januari

Jeugdwinterstage

VM - peanuts tem pupillen

NM - miniemen en kadetten

15 februari

Spaghettidag

Hertog Karel school (Wilsele)

18-20 april

Paastornooi

juli

Elke vrijdagavond Beleuvenissen

25-28 augustus

Zomerstage De Panne


  Duchenneonderzoek


Het Rondoufonds voor Duchenneonderzoek. Een hele mondvol, en wat in godsnaam heeft dit met onze club te maken, hoor ik u vragen. En toch staat het fonds dichter bij onze club dan u wel denkt. Want wie goed oplet heeft hun spandoek ongetwijfeld bij onze thuiswedstrijden al aan de muur zien hangen, met de steun van Camaleon, één van onze sponsors. Wij wijzen u dan ook met plezier op de actie waarmee u dit goede doel heel gemakkelijk kunt steunen. En wenst u meer te weten over het fonds zelf of deze ziekte, dan kunt u steeds op hun website terecht.


Laat uw goed hart dus spreken, en sms het woord LICHT naar 4321. Voor elke verstuurde sms gaat er 1€ naar het fonds. Een kleine moeite, en u doet er onze sponsor ongetwijfeld veel plezier mee.


  Sportverzekering


Voorkomen is, volgens een oude wijsheid, beter dan genezen. En als er dan toch iets gebeurt, is er altijd nog de verzekering. Of dat denk je toch, want iedereen kent die verhalen wel waarbij de kosten die je dacht te verhalen op de verzekering net niet of nauwelijks door de polis gedekt blijken te zijn. En je bent weer een illusie rijker (of is het net armer?).


Met dat in het achterhoofd, en naar aanleiding van een paar concrete kwetsuren binnen de club, zijn we nagegaan wat onze huidige verzekering in geval van een sportongeval nu precies dekt, meer bepaald wat betreft de terugbetaling van de medische onkosten.


Om het correct te situeren: als lid van de Vlaamse Basketbal Liga (VBL) zijn al onze leden via hun lidgeld automatisch voor sportongevallen verzekerd via de sportverzekering van de VBL. Dit is een standaard sportverzekering (van Ethias) die door de meeste federaties en sportclubs gehanteerd wordt. De polis kan u op de website van de VBL terugvinden. Wat de medische onkosten na een sportongeval betreft, dekt deze verzekering het volgende:


Standaard VBL verzekering

RIZIV erkende kosten

Medische kosten

(excl. kine)

Alle resterende kosten, tot 200% van het RIZIV tarief

Kinesitherapie

Alle resterende kosten, tot 125€ per ongeval

Tandprothesen

250€ per tand, met een maximum van 1.000€ per slachtoffer

Niet-erkende kosten

Orthopedisch materiaal, zalven, …

-


Concreet betekent dit dat u meestal wel goed zit wat dokters- en ziekenhuiskosten betreft, zolang u behandelingen ondergaat waarvan ook een groot gedeelte door het ziekenfonds worden terugbetaald. Wat terugbetaling van onkosten voor kine en orthopedische hulpmiddelen betreft bent u dan weer wat minder goed gediend. En laat nu net dát toch bij ons een veel voorkomend behandelingsbeeld zijn. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de onkosten en tussenkomsten in een heel concreet geval, waarbij een tweede kine-sessie van 18 beurten werd voorgeschreven:Kost

Mutualiteit

VBL

Eigen kost

Dokter

278,95 €

197,51 €

81,44 €

0,00 €

Kine

790,56 €

422,10 €

125,00 €

243,46 €

Brace

40,00 €

-

-

40,00 €

Totaal

1.109,51 €

619,61 €

206,44 €

283,46 €


Omdat dit toch geen uitzonderlijke gevallen zijn, zijn we op zoek gegaan naar alternatieven om deze standaard polis aan te vullen en zo wat meer aan de bestaande noden te laten voldoen, zonder daarbij onbetaalbaar te worden (want alles voor 100% dekken heeft natuurlijk zijn prijs) of nodeloze administratie te creëren. En daarbij kwam volgend voorstel uit de bus:


Aanvullende verzekering

RIZIV erkende kosten

Medische kosten

(excl. kine)

Hier gelden de voorwaarden van de standaard VBL polis

Kinesitherapie

Alle resterende kosten, tot 200% van het RIZIV tarief

Tandprothesen

375€ per tand, met een maximum van 1.500€ per slachtoffer

Niet-erkende kosten

Orthopedisch materiaal, zalven, …

Tot 250€ per ongeval


In het concrete geval van hierboven geeft dit het volgende:Kost

Mutualiteit

VBL + ND

Eigen kost

Dokter

278,95 €

197,51 €

81,44 €

0,00 €

Kine

790,56 €

422,10 €

367,38 €

1,08 €

Brace

40,00 €

-

40,00 €

0,00 €

Totaal

1.109,51 €

619,61 €

488,82 €

1,08 €


Net omdat deze kosten vaak voorkomen werd beslist om deze polis voor al onze leden en met onmiddellijke ingang te laten activeren. Het is dus een aanvullende verzekering op de standaard VBL verzekering, genomen door de club, waarop al onze leden beroep kunnen doen. U dient hiervoor in geval van een sportongeval enkel het nieuwe aangifteformulier te gebruiken, waarop beide polisnummers vermeld staan. Dit nieuwe formulier vindt u onder andere op onze website, of bij uw ploegverantwoordelijke in het wedstrijdboek.


Ondertussen is ook de VBL zelf zich bewust van het feit dat hun standaard verzekering niet altijd aan de bestaande noden voldoet, en hebben zij een studie gelanceerd om dit eventueel te herbekijken. Wordt dus nog vervolgd. Al zal dat waarschijnlijk niet voor zo direct zijn...

In deze nieuwsflash


Bijdragen voor de volgende nieuwsbrieven kan je steeds hier kwijt. De werkgroep Communicatie behoudt zich het recht voor om bijdragen te weigeren.

Sponsors


Maak u geen illusies: zonder onze gulle sponsors zou onze club niet kunnen overleven. Denk dus ook aan hen en betrek hen bij uw plannen als het u uitkomt!
Copyright 2013
Basketclub Dames Leuven vzw | Interleuvenlaan 62 3001 Leuven


Bezoek onze webstekContacteer ons


Om u op deze nieuwsbrief te abonneren

of om u uit te schrijven klik hier