Samenstelling jeugdploegen


Na verschillende weken van overleg, evaluaties en gesprekken is de Sportieve Cel, in samenwerking met de coaches, er uit geraakt. De samenstelling van de jeugdploegen is een feit, en ook de coaches liggen vast. Een hele klus, en we zijn er dan ook terecht trots op dat die mooi op tijd geklaard is. Een dikke proficiat aan Karen, Jef en alle coaches!


Het feit dat deze altijd delikate oefening tijdig en in consensus klaar is, is eens te meer een bewijs van hoe we ook als club het voorbije seizoen weer evolueerden. Zo werden de leerlijnen voor de verschillende leeftijdscategorieën helemaal uitgewerkt, en werden er op basis van deze leerlijnen 2 evaluatiemomenten ingebouwd. Nieuwe speelsters werden probleemloos ingepast, en de nieuwe coaches vonden niet alleen prima hun draai, ze leverden stuk voor stuk ook duidelijk hun bijdrage tot de evolutie van de meisjes en de club in zijn geheel. Verschillende jeugdspeelsters konden proeven van het spelen bij de seniors of in een hogere jeugdreeks, en zowel de Landelijke Miniemen als de Kadetten kwamen met de Beker van Vlaams-Brabant naar huis. Maar naast al deze sportieve verwezenlijkingen is het vooral de vooruitgang en het hartverwarmend enthousiasme dat we bij al onze meisjes konden vaststellen dat aangeeft dat we op de goede weg zijn. Want dat is tenslotte het allerbelangrijkste.


Maar genoeg op eigen borst geklopt, het ging tenslotte over de samenstelling van de jeugdploegen. Verdere reflecties over het voorbije seizoen komen in een volgende nieuwsbrief nog aan bod.


Wat de coaches betreft zijn er volgend seizoen een aantal lichte verschuivingen. Onze allerjongsten blijven onder de hoede van Sarah (pre-Microben of U8), Kristine en Thierry (Microben of U10), maar bij de Benjamins (U12) wordt de grote groep in twee gesplitst. Geert neemt de tweedejaars voor zijn rekening, terwijl we voor de eerstejaars zullen kunnen rekenen op Simon Jeanquart, die van de Leuven Bears overkomt (zie ook het tweede item in deze nieuwsbrief). Danny blijft de Landelijke Pupillen (U14) doen, maar Bruno, die het voorbije seizoen de Provinciale Pupillen voor zijn rekening nam, schuift volgend seizoen door naar de Provinciale Miniemen (U16). Voor zijn vervanging bij de Pupillen lopen de onderhandelingen met een nieuwe coach in het laatste stadium, en zullen we u tegen het einde van de maand een definitieve naam kunnen geven. Karen en Jill doen gewoon verder met respectievelijk de Landelijke Miniemen (U16) en Kadetten (U19), en Peter ontfermt zich ook volgend seizoen nog over de Provinciale Kadetten.


Voor de samenstelling van de jeugdploegen zelf verwijzen we graag naar de respectieve pagina's van de verschillende ploegen op onze site. Daar staan alle meisjes nu bij hun ploeg van volgend seizoen vermeld, en ook de trainingsuren kan je daar vinden. De ploegfoto's volgen dan in september.


De samenstelling van de seniorsploegen krijgt u zoals beloofd tegen het einde van de maand, wanneer de transferperiode afgelopen is en alles vastligt. Uiteraard ook weer via onze nieuwsbrief.


  Welkom Simon


Simon Jeanquart is de naam, en volgend seizoen neemt hij onze eerstejaars Benjamins onder zijn vleugels. Een echt basketbeest, maar dan in de goede zin van het woord. Volop studerend voor Industrieel Ingenieur aan Groep T, maar al zijn vrije tijd stopt hij in het basket. Hij heeft zelf 15 jaar gespeeld bij de Bears, heeft er de voorbije zes jaar onder andere de pupillen gecoacht, en wil zich vanaf nu volledig op het coachen toeleggen. En daar kunnen onze eerstejaars Benjamins volgend seizoen alleen maar wel bij varen!


We wensen Simon van harte welkom bij de Blue Tigers, en zijn er van overtuigd dat hij een aanwinst voor onze club zal zijn.

In deze nieuwsflash


Bijdragen voor de volgende nieuwsbrieven kan je steeds hier kwijt. De werkgroep Communicatie behoudt zich het recht voor om bijdragen te weigeren.Sponsors


Maak u geen illusies: zonder onze gulle sponsors zou onze club niet kunnen overleven. Denk dus ook aan hen en betrek hen bij uw plannen als het u uitkomt!Copyright 2014
Basketclub Dames Leuven vzw | Interleuvenlaan 62 3001 Leuven


Bezoek onze webstekContacteer ons


Om u op deze nieuwsbrief te abonneren

of om u uit te schrijven klik hier