Basketclub Dames Leuven
Notre Dame Blue Tigers Leuven

Tevredenheidsenquête


Beste speelsters, ouders, symphatisanten,


Als sportclub hechten wij veel belang aan de tevredenheid van onze leden. Mogen wij jullie daarom vragen deze enquête in te vullen, uiteraard volledig anoniem, om zo onze werking als sportclub waar mogelijk te verbeteren. 


Je krijgt telkens een stelling voorgeschoteld waarover we graag jouw mening willen kennen. Je kan een score geven van "helemaal niet akkoord" = 1 tot "absoluut akkoord" = 5, of ergens daartussen. Je kan ook de 'Geen mening' optie gebruiken wanneer de vraag niet op jou van toepassing is of wanneer je er effectief geen mening over hebt. Onder de score die je aan de stelling toekent, vind je ook telkens een tekstvak waarin je je mening verder kan toelichten indien je dat wenst.


De enquête werd onderverdeeld in 4 onderwerpen:


  1. Communicatie: hier gaat het over duidelijkheid in communicatie tussen de leden, de coaches en de club.

  2. Infrastructuur: onze accommodatie in het Redingenhof, zowel wat betreft sanitair als sportzaal, materiaal, ... 

  3. Training: jouw bevindingen over de trainingen zelf, de lesgever, ...

  4. De sfeer binnen de club: wat vind je van de sfeer binnen onze club, zijn er zaken die kunnen verbeteren, ...
 
Je kan pas naar het volgende onderdeel wanneer je op alle vragen van het huidige deel hebt geantwoord. Pas wanneer je aan het einde komt worden je antwoorden ook effectief opgeslagen, dus zorg er voor dat je helemaal door alle onderdelen heen gaat.
 

Als je nog zaken wil melden die niet aan bod kwamen, maar die je wel belangrijk vindt voor een goede clubwerking, dan kan je die aan het eind van de enquête in een daarvoor bestemd tekstvak neerschrijven.
 
We wensen jullie alvast te bedanken voor jullie eerlijke mening, zodat we samen onze club nog beter kunnen uitbouwen.
 
Het bestuur


Pagina 1 van 6