De ombudsdienst

Onenigheden en conflicten komen in de beste families voor.  En soms kunnen we het onder mekaar oplossen, maar soms ook niet. En dan kan het helpen wanneer een onafhankelijke partij zijn of haar licht op de zaak kan laten schijnen, of gewoon een luisterend oor kan bieden. Grensoverschrijdend gedrag willen we uiteraard vermijden, maar voor leden die dergelijk gedrag ervaren willen we een optimale oplossing zoeken.

Je kan als speelster met je probleem of verzuchting meestal bij de coach of de ploegverantwoordelijke terecht, maar wat als die niet kunnen helpen, als die relatie wat moeilijk ligt, of als die misschien wel deel van het probleem uitmaken? Dan kan het nuttig zijn dat je met je zorgen of vragen terecht kunt bij iemand die wat afstand kan nemen, bij iemand waarvan je weet dat hij of zij je in alle discretie zal proberen verder te helpen. Bij iemand die de juiste personen kent, die je vertrouwt en die onpartijdig kan luisteren. Kortom: bij onze ombudsvrouwen.

Carla (Ivens) heeft met plezier aanvaard deze vertrouwenstaak op zich te nemen. Heb je dus als speelster – of eventueel zelfs als coach of ouder – een probleem, een vraag of een verzuchting waarmee je niet direct bij de geëigende kanalen (coach, ploegverantwoordelijke en bestuur) terecht kunt of wilt, aarzel dan niet om Carla hierover aan te spreken. Zij zal er eventueel voor zorgen dat je vraag bij de juiste personen terecht komt, of ze gaat samen met jou in alle discretie op zoek naar mogelijke oplossingen.

Hoe kan je de ombudsdienst bereiken? Wel, langs verschillende wegen. Carla is de mama van Liesse (P1) en is als dusdanig, regelmatig in het Redingenhof te vinden. Je kan haar ook bereiken via carla@damesbasketleuven.be. Zij contacteert je dan persoonlijk om verder af te spreken.

Wij zijn ervan overtuigd dat onze ombudsdienst een belangrijke rol kunnen speelt voor de goede verstandhoudingen binnen de club. Aarzel dan ook niet om hem in te schakelen als dat nodig of nuttig zou zijn!