Gedragscodes

Elke organisatie heeft een gedragscode met daarin omgangsregels. Omgangsregels zijn formele of informele afspraken die in organisaties als huisregels gelden.  Omgangsregels zijn voor iedereen in de organisatie geldig: speelsterscoaches, bestuursleden, vrijwilligers én ouders.

Volgende omgangsregels gelden voor iedereen:

Omgaan met elkaar

 1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de vereniging.
 2. Ik respecteer de beslisingen van het bestuur en de coaches.
 3. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.  Ik val de ander niet lastig. Ik berokken de ander geen schade.
 4. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 5. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 6. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
 7. Alcohol en tabak zijn slecht voor iedereen, voor je gezondheid en natuurlijk ook voor je spel.
 8. Druggebruik is ten strengste verboden en geeft aanleiding tot het direct verwijderen uit de club.

De kleedkamers, het materiaal en de zaal

 1. De kleedkamers dienen om je om te kleden. Ze dienen niet om in te spelen of bij te kletsen. Vóór de training of wedstrijd kleed je je om en ga je naar de zaal. Na de wedstrijd douch je je en verlaat je de kleedkamer.
 2. Laat geen waardevolle voorwerpen (portefeuille, horloge, GSM …) in de kleedkamers. Geef dieven geen kans. Steek ze in je sportzak en neem die mee naar de zaal, of laat die zaken gewoon thuis.
 3. Respecteer het werk van het onderhoudspersoneel. Hou de kleedkamers, douches én de zaal proper. Gooi je afval in de vuilnisbakken en niet achteloos op de grond. Dit geldt ook op verplaatsing.
 4. Hou de zaal proper. Samen met je trainer ruim je alle afval op en naast het terrein op. Afval in de vuilnisbakken. Drankblikjes en –flessen horen in de blauwe PMD-containers. Restjes water giet je uit en de lege flessen gaan naar de container.
 5. Baldadigheden en vandalisme: waag het niet! Breng je club niet in diskrediet en wees gerust: sancties volgen!
 6. Laat geen ballen rondliggen in de zaal, maar steek ze in het rek. Zet de rekken op hun vaste plaats in de materiaalruimte.
 7. Alle ander materiaal heeft ook een vaste plaats in de kasten of op rekken. Hou alles op orde. Zo blijft de materiaalruimte overzichtelijk en vindt iedereen alles makkelijk terug.

Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en ik meld dit zo nodig bij het bestuur.