Cellen

Secretariaat

Het secretariaat zorgt er voor dat de club aan al zijn administratieve verplichtingen voldoet. Dit zowel naar Basketbal Vlaanderen (BVL) toe, als naar de leden van de club, de Stad Leuven en andere clubs. Tot de taken van het secretariaat behoren onder andere:

De communicatie met Basketbal Vlaanderen (BVL)
Het vastleggen van de zaal

 • Het beheer en de administratie m.b.t. het digitale Wedstrijdformulier
 • Het indienen van de verschillende subsidiedossiers
 • Het inschrijven en schrappen van speelsters en begeleiders bij BVL
 • Het bijhouden van het elektronische ledenbestand
 • Het verzorgen en up-to-date houden van de website

Coördinatie: Carine Rummens, secretaris.
Contact: secretarisbluetigers@gmail.com

Kalenderverantwoordelijken

 • Zorgen voor de opmaak van de kalenders, oefenwedstrijden en tornooien. 
 • Aanvraag mogelijkheid tot verplaatsing van een wedstrijd.

Coördinatie: Sarah Timperman en Michiel Van Dessel
Contact: kalenderbluetigers@gmail.com

Activiteiten en evenementen

Deze cel is verantwoordelijk voor de extra-sportieve omkadering. Hij staat in voor:

 • De planning en uitvoering van evenementen (clubdag, spaghettiavond enz.)
 • Het overleg met andere werkgroepen betrokken bij evenementen (bv. Communicatie, Sportieve Cel)
 • Het beheer van de bar (voorraden en werkverdeling)

Coördinatie evenementen: Sabine Kegels en Ronny Geyssens
Contact: evenementen@damesbasketleuven.be

Coördinatie bar: Ronny Geyssens.
Contact: bar@damesbasketleuven.be

Logistiek

Deze cel organiseert en ondersteunt de logistieke taken die bij de sportieve werking van de club van belang zijn. Hiertoe behoren onder andere:

 • Het beheer van het materiaal van de club (uitrustingen, ballen, wedstrijdkoffers, EHBO kist, trainingsmateriaal, …)
 • Het onderhoud van de opbergruimtes die aan de club ter beschikking gesteld worden
 • De aanschaf van materiaal indien en waar nodig
Jef Neegers

Coördinatie: Jef Neegers.
Contact: joseph_neegers@hotmail.com

Financiële cel

De cel Financiën bekommert zich om de boekhouding van de club, en draagt er zorg voor dat deze zich in een zo gezond mogelijke toestand bevindt. Zij wordt bijgestaan door een externe fiscale en financiële adviseur. Tot haar taken en bevoegdheden behoren:

 • Het tijdig betalen van openstaande facturen aan derden
 • Het tijdig betalen van de vrijwilligers van de vzw, aan de hand van de verplichte prestatiefiches
 • Het bepalen van de vrijwilligersvergoedingen
 • Er over waken dat lidgelden, inschrijvingsgelden (bvb voor zomer- of Kerststage) en sponsorgelden tijdig geïnd worden, eventueel met het zenden van de nodige herinneringen
 • Het bepalen van de prijspolitiek, bijvoorbeeld voor de bar of voor deelname aan stages en kampen
 • Het opstellen van de balans en de begroting voor het Bestuursorgaan, zodat deze aan de AV kunnen voorgelegd worden
 • Het tijdig indienen van BTW- en belastingsaangiftes

Coördinatie: Ronny Geyssens
Contact: penningmeester@damesbasketleuven.be

Communicatie, PR en ledenwerving

Deze cel verzorgt de interne en externe communicatie, met de bedoeling deze zo open en transparant mogelijk te houden. Tot zijn taak behoort:

 • Het onderhouden van de contacten met de andere clubs en de pers
 • Het ontwerpen en uitgeven van flyers en brochures, op eigen initiatief of op vraag van andere werkgroepen (Sportieve cel, Activiteiten,…)
 • Ledenwerving bij de jongste leeftijdsgroepen, promoten van de club, opvolging en analyse van de drop-out.
 • Het verzorgen van de ombudsdienst. De ombudsdienst (zie foto) maakt deel uit van deze werkgroep en kan door iedereen gecontacteerd worden.

Coördinatie: René Corbeels
Contact: voorzitter@damesbasketleuven.be

Coördinatie Ledenwerving: René Corbeels
Contact: voorzitter@damesbasketleuven.be

Coördinatie Ombudsdienst: Carla Ivens
Contact: ombudsdienst@damesbasketleuven.be

Sponsoring

De cel Sponsoring verzorgt het contact met bestaande sponsors en gaat actief op zoek naar nieuwe sponsormogelijkheden. Zij zorgen er voor dat de actieve sponsors voldoende bij de leden bekend zijn, dat eventuele speciale acties aan de leden kenbaar worden gemaakt, en nodigen hen ook uit op speciale gelegenheden (Ploegvoorstellingen, bekerwedstrijden,…).

Coördinatie: Ronny Geyssens
Contact: sponsoring@damesbasketleuven.be

Wedstrijdomkadering

De cel Wedstrijdomkadering zorgt voor de ondersteuning van de wedstrijden.

Tot haar taken behoren:

 • De aanduiding van youth officials
 • De opleiding van youth officials
 • De opleiding van tafelofficials

Coördinatie: René Corbeels & Jef Neegers
Contact: sportiefbeleid@damesbasketleuven.be