Algemene vergadering

De Algemene Vergadering (AV) is het hoogste orgaan in de vzw structuur. Zij bestaat uit ‘werkende’ en ‘niet-werkende’ leden, waarbij enkel de werkende leden stemrecht hebben. De niet-werkende leden (in ons geval alle leden van de club) kunnen in principe deelnemen aan de vergadering en de discussies, maar niet aan eventuele stemmingen.

De AV komt minstens één keer per jaar samen. Tot haar bevoegdheden behoren:

  • Het beheren van de statuten
  • Het benoemen en ontslaan van de leden van de Raad van Bestuur (de bestuurders)
  • Het goedkeuren van de jaarrekening van het afgelopen seizoen
  • Het goedkeuren van het budget voor het volgende seizoen
  • Het kwijting geven aan de bestuurders

Verslagen AV

AV – Ledenlijst

NaamGemeente
Peter ClaeysHeverlee
Rene CorbeelsKessel-lo
Ronny GeyssensHerent
Dorothy GoethalsOverijse
Geert LambrechtsMesselbroek
Els LeenaertsHeverlee
Joseph NeegersHerent
Katrien PardonsLeuven
Carine RummensHerent
Eddy Van AvermaetHeverlee
Charlotte Van Den SypeWijgmaal
Nadine VangodtsenhovenVaalbeek