Leidraad voor de ouders

Naast de speelsters zelf en de coaches vormen de ouders van onze jeugspeelsters de derde belangrijke pilaar binnen de jeugdwerking van onze club. Niet alleen steunen en motiveren zij hun dochter op momenten dat het even wat minder goed gaat, daarnaast vormen zij als supporters ook voor een stuk het beeld van de club voor de buitenstaander, en doet de club beroep op hun inzet voor het vervullen van een aantal essentiële taken, zonder dewelke onze meisjes niet in competitie zouden kunnen aantreden.

Contactpersoon: de ploegafgevaardigde

Bij de meeste ploegsporten is het zo dat er per ploeg een ploegafgevaardigde wordt aangesteld, en dit is bij basket niet anders. Bij het begin van het seizoen wordt hiervoor een oproep gericht aan alle ouders van de ploeg. Deze ploegafgevaardigde vormt de link tussen de ouders en de coach, is het aanspreekpunt van de scheidrechter in geval van problemen tijdens een wedstrijd en regelt de praktische afspraken van de ploeg (uur van vertrek bij uitwedstrijden, beurtrol voor vervoer en wassen van de uitrusting, …). Neem desgevallend dus ook uw verantwoordelijkheid en stel u kandidaat voor deze functie. De ploegafgevaardigde wordt door de club (en op kosten van de club) aangesloten bij Basketbal Vlaanderen (BVL).

Gedragsregels voor ouders

Door het naleven van de volgende gedragsregels voor ouders kunt u er als ouder én supporter mee voor zorgen dat zowel uw dochter als de club het best renderen:

 • Zorg er voor dat uw dochter tijdig aanwezig is op de training en de wedstrijd. Er zijn weinig geldige redenen voor afwezigheid (zie ook de gedragregels voor de speelsters). Bij inschrijving van uw dochter dient u hierbij stil te staan. Lid van een basketclub zijn betekent dat u en uw dochter zich engageert!
 • De meeste kinderen zijn fier op hun prestaties en vinden het leuk als hun ouders en vrienden komen kijken. Iedereen is welkom!
 • Houd een goed contact met de andere ouders van de ploeg: maak het tijdens de pauze of na de wedstrijd gezellig bij een koffie of een pintje!
 • Stel je positief op voor de ‘ganse’ ploeg. Wijzen op fouten van speelsters laat je best aan de coach over: hij weet wat belangrijk is.
 • Het geven van richtlijnen tijdens de training of de wedstrijd is volledig uit den boze.
 • Commentaar en kritiek op de coach laten we achterwege.
 • Respecteer de beslissingen van de sportief verantwoordelijken bij de ploegenindelingen voor het seizoen.
 • Moedig de ploeg aan tijdens wedstrijden maar gebruik hierbij fatsoenlijke taal! Als volwassenen heb u een voorbeeldfunctie naar de meisjes zowel in gedrag als in taal.
 • Heeft u een vraag of heeft uw dochter speciale aandacht nodig, richt u dan rechtstreeks tot de coach of de ploegverantwoordelijke.
 • Verwacht van je kind geen prestaties die zij (nog) niet aankan. Elk kind evolueert op zijn eigen ritme. Het moet leuk blijven!
 • Blijf achter de omheining tijdens de wedstrijden.
 • Blijf liever niet in de zaal tijdens de trainingen.

Algemene taken ouders

 • Bij de algemene taken van ouders horen zaken als het vervoer van de speelsters naar de sporthal waar zij hun wedstrijd dienen te spelen en het wassen van de uitrusting. De praktische afspraken en het opstellen van een eventuele beurtrol worden meestal geregeld door de ploegafgevaardigde.
 • Sommige ploegen maken er een gewoonte van om bij uitwedstrijden om de beurt koffiekoeken voor de ganse ploeg mee te brengen, of voorzien tijdens de pauze sinaasappelen voor de speelsters, maar dat laten we natuurlijk graag aan uw eigen initiatief over.

Specifieke taken ouders

 • Specifiek voor het basket zijn de taken aan de wedstrijdtafel, namelijk het invullen van het digitaal wedstrijdformulier (uitwedstrijden) en het bedienen van de klok (thuiswedstrijden). Deze taken zijn verplicht, en bij elke wedstrijd dient iemand van de ploeg deze taak op zich te nemen. Elk jaar wordt er hiervoor door de club een specifieke kleine opleiding voorzien om mensen die dit nog nooit gedaan hebben de knepen van het vak te leren. Neem ook hier uw verantwoordelijkheid en leer wat dit inhoudt, zodat niet steeds dezelfde mensen zich van deze taak moeten kwijten! Neem gerust contact op met iemand van het bestuur.
 • Niet verplicht maar sterk aangeraden is dat elke club beschikt over een aantal youth officials. Deze worden meestal ingezet voor het leiden van de wedstrijden van de allerkleinsten (Microben en Benjamins) en kunnen invallen als de officiële scheidsrechter(s) het om één of andere reden zouden laten afweten. Als een club niet over eigen scheidsrechters beschikt dient zij voor elke wedstrijd een beroep te doen op officiële scheidsrechters, wat een heel stuk duurder uitkomt. Als dit u wat lijkt, stel u dan kandidaat voor deze functie. De BVL zorgt voor een opleiding en u ontvangt van de club zelfs een kleine bijdrage voor elke wedstrijd die u leidt. Indien u graag op deze manier wilt bijdragen aan onze club neem dan contact op met het sportief beleid.
 • Naast al deze officiële verplichtingen zijn er in een grote club als de onze natuurlijk ook nog een pak andere zaken die moeten gebeuren en waarbij uw hulp steeds van harte welkom is. Kom spontaan eens een handje toesteken achter de bar bij de thuiswedstrijden (het ganse weekend door!), bij het opruimen aan het eind van een wedstrijddag, bij het smeren van de broodjes, bij de opdienen of afruimen op onze eigen tornooien, de eetdag of de kwis, en ga zo maar door. Elke helpende hand wordt sterk geapprecieerd, en zo hoeven niet telkens dezelfde personen van dienst te zijn… Neem gerust contact op met de werkgroep Evenementen.
 • Naast al deze taken waarvoor u zich vrijwillig kan opgeven vragen wij u natuurlijk ook graag om actief betrokken te zijn bij alle activiteiten van de club. Kom ook eens supporteren voor één van onze andere ploegen, neem deel aan de wedstrijden tussen de ouders en de dochters, kom eens langs op onze eetdag of de wijnverkoop. Door deze betrokkenheid kunnen we samen de gezellige club vormen waar onze dochters zich sportief kunnen uitleven en iedereen zich goed amuseert! Wederom, neem contact op met de werkgroep Evenementen.