Sportief beleid

Onze sportieve missie

BC Dames Leuven bevordert, organiseert en biedt basketbal aan voor meisjes en dames van alle leeftijden in en rond Leuven.

BC Dames Leuven creëert een veilige omgeving waarin meisjes en dames hun volle potentieel kunnen realiseren, met competitie op het voor elk van hen meest aangepaste niveau, met zorg ook voor het sociale aspect en met aandacht voor de bevordering van een actieve, gezonde levensstijl.

Onze sportieve visie

  • de deelname van meisjes en dames van alle leeftijden in Leuven bevorderen;
  • de banden aanhalen met scholen in en rond Leuven, de Leuvense bevolking en de Leuven Bears, met het oog op de bevordering van de basketsport in Leuven;
  • een trainings- en spelomgeving creëren die de veiligheid van alle clubleden garandeert;
  • mogelijkheden scheppen opdat jonge meisjes een gezonde levensstijl zouden ontwikkelen via levenslange fysische activiteit;
  • het hoogst mogelijke competitieve niveau bereiken voor jeugdspeelsters aan de hand van goed gestructureerde opleidingsprogramma’s;
  • voldoende gelegenheid tot competitie verschaffen op een gepast niveau;
  • de externe promotie van de club verbeteren en verruimen via gericht zoeken naar financiële ondersteuning door sponsors;
  • de financiële stabiliteit van de club verhogen met het oog op het succes van de club op lange termijn;
  • coaches en vrijwilligers recruteren en hen de middelen ter beschikking stellen om zich verder te bekwamen;
  • actief op zoek gaan naar bijkomende trainingsfaciliteiten om een groei van de club mogelijk te maken.