Sportieve Cel en het Technisch Comité

Om het sportief beleid structureel binnen de organisatie in te bedden werden er twee organen opgericht, elk met hun specifieke taken en bevoegdheden (zie ook het diagram van de organisatie):

De Sportieve Cel:

  • De Sportieve Cel is een suborgaan van de RvB;
  • De RvB delegeert de ontwikkeling, uitwerking, implementatie en follow up van het sportief beleid naar de Sportieve Cel;
  • De RvB bekrachtigt de algemene beleidsvoorstellen van de Sportieve Cel;
  • De bevoegdheid voor de operationele uitwerking, implementatie en follow up van het algemene beleid berust integraal bij de Sportieve Cel;
  • De Sportieve Cel geeft regelmatig feedback aan de RvB over zijn werkzaamheden;

De Sportieve Cel bestaat uit:

René Corbeels

René Corbeels

Jeugdcoördinator hoge ringen Seniorbeleid

Jef Neegers

Jef Neegers

Jeugdcoördinator lage ringen Seniorbeleid

Het Technisch Comité:

  • Dit comité voert het centraal uitgewerkte beleid uit, in het bijzonder de operationele implicaties ervan;
  • Het comité wordt voorgezeten door een lid van de Sportieve Cel ;
  • Het comité bestaat uit de Sportieve Cel en de coaches.