Leidraad voor de coaches

De coach is verantwoordelijk voor de toekomst van onze club en is een belangrijke schakel in de verdere uitbouw ervan. Binnen onze clubstructuur is de sportieve coördinator in samenspraak met de verschillende coaches, verantwoordelijk voor het ganse sportieve beleid. Daarom zal aan elke coach gevraagd worden om binnen de doelstellingen van de club rekening te houden met volgende uitgangspunten:

  • Alle trainers moeten ernaar streven om basketspeelsters te vormen die de fundamentele vaardigheden kunnen toepassen in wedstrijdsituaties.
  • Naast het teaching aspect hebben wij ook speciaal aandacht voor de opvoedende waarde van deze teamsport. Hieronder verstaan we dat we de kinderen leren trainen met volledige inzet en spelen met een totale overgave voor de ploeg. Het naleven van gemaakte afspraken, luisterbereidheid naar de raadgevingen van de coach, kortom een goede mentaliteit is noodzakelijk tijdens trainingen en wedstrijden
  • Basketbal is een ploegsport en draagt veel bij tot de sociale vorming. Leren samenspelen, medespeelsters aanmoedigen, tegenstrevers respecteren en scheidsrechters waarderen maken deel uit van onze vorming.
  • Wedstrijden “moeten” niet gewonnen worden.
  • Ploegprestaties zijn geen doel op zich, het individu en het jeugdprogramma staan voorop.

Gedragsregels voor de coaches

  • Kom op tijd voor de training en de wedstrijden. Blijf eventjes na de training en de wedstrijd en bespreek de wedstrijd/training.
  • Wees bewust van uw (machts) positie. Grensoverschrijdend gedrag is ontoelaatbaar. Indien u een vermoeden heeft van grensoverschrijdend en/of sexueel overschrijdend gedrag zijn coaches verplicht dit te melden (zie ook sexueel overschrijdend gedrag).
  • Alle coaches steunen op een positieve manier de club.